Wewnętrzne postawy, które przeszkadzają w budowaniu udanej kariery

Wewnętrzne postawy, które przeszkadzają w budowaniu udanej kariery

Dobrą ambicją jest doskonalenie się w wybranym zawodzie. Niestety, nie ma magicznej pigułki, która pozwoliłaby zrobić to szybko i łatwo. Istnieje jednak wiele wewnętrznych przeszkód, które mogą utrudniać i hamować. Dowiedzmy się, jakie myśli stoją na drodze do udanej kariery. 

„Dobry profesjonalista musi być wielozadaniowy”

Powinien umieć jedną ręką pracować w Excelu, a drugą odbierać telefon, prowadzić równolegle trzy projekty i słuchać wykładów na temat doskonalenia umiejętności zawodowych. To tylko marzenie, a nie pracownik! 

W rzeczywistości wielozadaniowość nie jest wcale zaletą. Wręcz przeciwnie, może to być przeszkodą. Susan Wainshenk, która jest doktorem psychologii, twierdzi, że może to powodować utratę nawet 40% produktywności. 

Susan przypisuje to faktowi, że ludzie są w stanie wykonywać tylko jedno zadanie poznawcze w tym samym czasie. Tak właśnie działa mózg — możemy skupić się tylko na jednej czynności umysłowej. A jeśli robimy dwie lub więcej rzeczy równolegle, to w końcu nie robimy nic dobrze. 

Wiele badań wykazało również, że ludzki mózg nie jest w stanie wykonywać dwóch zadań jednocześnie, lecz przełącza się między nimi. W ten sposób za każdym razem traci się koncentrację. 

Glenn Wilson, psycholog z Instytutu Psychiatrii Uniwersytetu Londyńskiego, i jego zespół przeprowadzili badanie, które wykazało, że tryb wielozadaniowy obniża poziom IQ nawet o 10 punktów. Z kolei naukowcy ze Stanforda odkryli, że osoby, które łączą kilka zadań w tym samym czasie, są mniej zdolne do zapamiętywania informacji. 

Co z tym zrobić?

Aby zerwać z nawykiem robienia kilku rzeczy naraz (i nie przejmować się tym), Susan Wainshenk proponuje następujące podejście do realizacji zadań: 

– Stosuj zasadę 20/80. Wyznacz 20 procent wszystkich zadań, które uważasz za najważniejsze. Wykonuj je pojedynczo — w ten sposób osiągniesz 80% skuteczności. 

– Wyznacz dokładną ilość czasu na wykonanie zadania. Na przykład, jeśli musisz przygotować prezentację, ustal konkretny przedział czasowy, w którym będziesz nad nią pracować: 30 minut, 60 minut, dwie godziny. W tym czasie należy skoncentrować się wyłącznie na tym zadaniu, nie wysyłać wiadomości, nie odbierać telefonów i nie rozpraszać się niczym innym.

„Im więcej pracujesz, tym większy sukces osiągniesz”.

Więcej rzeczy do zrobienia, więcej pieniędzy, szybsze budowanie kariery — i wiele innych błędnych przekonań, które sprawiają, że ludzie pracują dłużej i ciężej. 

W rzeczywistości tylko szkodzi to produktywności. 

W 2014 r. ekonomista John Penkavel, profesor Uniwersytetu Stanforda, opublikował pracę na temat wydajności w pracy. Opisuje w nim eksperyment, w którym naukowcy monitorowali stan zdrowia pracowników o różnym czasie pracy. Okazało się, że osoby, które rezygnowały z dni wolnych na rzecz pracy, traciły nawet do 10% swojej wydajności.

Pencavel przytacza również badanie, w którym przeanalizowano zawody związane z bezpieczeństwem innych osób. Wykazało ono, że pielęgniarki, które pracowały po 12 godzin dziennie lub ponad 40 godzin tygodniowo, częściej popełniały błędy. Co nie było bezpieczne dla pacjentów.

W Islandii przeprowadzono w tym roku eksperyment: lekarze, nauczyciele i urzędnicy państwowi zostali objęci 35-godzinnym tygodniem pracy bez obniżania płac. Wyniki wykazały, że pracownicy rzadziej wykazywali oznaki wypalenia zawodowego i poprawili swoje samopoczucie. Wydajność pozostała na tym samym poziomie lub wzrosła. 

Inne badania wykazały, że przepracowanie jest nie tylko szkodliwe dla zdrowia. Zwłaszcza dla serca. 

„Badania wykazały, że długie godziny pracy wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków. Wiadomo, że migotanie przedsionków przyczynia się do wystąpienia udaru mózgu, a także innych niekorzystnych skutków zdrowotnych, takich jak niewydolność serca i demencja związana z udarem.”

Co należy z tym zrobić?

– Na pracę należy przeznaczyć nie więcej niż osiem godzin dziennie. Wykazano, że systematyczne przepracowanie ma negatywny wpływ na wydajność i samopoczucie. 

– Uporządkuj zadania, które planujesz wykonać. Można to zrobić wieczorem przed wyjściem z pracy lub rano.

– W pierwszej połowie dnia pracy należy wykonywać zadania trudne, a w drugiej — drobne i techniczne. Trudne zadania wymagają większej koncentracji, dlatego lepiej wykonywać je ze świeżą głową. A wiadomości e-mail wymagające jednowyrazowej odpowiedzi można załatwić w godzinach popołudniowych. 

– Dużo odpoczywaj. Po zakończeniu dnia pracy wyłącz wszystkie czaty służbowe i nie loguj się do nich. Lepiej nie spędzać czasu przy komputerze, ale np. pójść na spacer lub poćwiczyć. Opracuj własne rytuały, które pomogą Ci się zrelaksować.